FutureFit als organisatie: wat bedoelen we daarmee ?

Burn-outs, stress, haperende motivatie, dalende productiviteit… Daar willen we het eigenlijk niet over hebben.  Als het brand, ja, dan moet er geblust worden. Dat spreekt voor zich.  Wij  richten onze aandacht op duurzaam, wendbaar en slagkrachtig zijn en blijven, kortom ‘Future Fit’.  Daarvoor is het belangrijk dat organisaties  eerst een diepgaand inzicht krijgen in de grondoorzaken, om daarna de juiste ‘duurzame’ acties te kunnen ondernemen.

Samen met het Instituut voor Duurzaam Werken

‘Future Fit als organisatie’ is het doel van dit traject. Sinds vorig jaar werken Sabine en Ingrid samen met Lut Van Mossevelde van het Instituut voor Duurzaam Werken. Zij ontwikkelde de Connection 4 Balance-analysetool, een uitstekend hulpmiddel om zowel het welzijn van je medewerkers als dat van je organisatie te monitoren. Het is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument dat we steevast gebruiken om  klanten te helpen bij het in kaart brengen van de gezondheid van een organisatie.

Welzijn van bedrijf en medewerkers: vragenlijst als uitgangspunt

“We laten de medewerkers een organisatie altijd eerst de Connection 4 Balance-vragenlijst invullen” vertelt Ingrid Larik inKMO Insider “Iedereen, dat is de voorwaarde. Anders hebben we geen totaaloverzicht. Dat levert ons heel wat informatie op over de veerkracht en de gezondheid van het bedrijf. Is er veel ziekteverzuim? Hoe verloopt de communicatie? Hoe is het leiderschap? Zijn de doelen helder? Werken de structuren mee? Let wel, dit is geen vrijblijvende oefening en dus is het mandaat van de bedrijfsleiding om hieraan de gepaste maatregelen te koppelen echt wel een randvoorwaarde.”

Workshop voor leiders: van pijnpunten naar verbetertrajecten

“Na de analyse van alle antwoorden, geven we een workshop aan de bedrijfsleiding en zoomen we in op de pluspunten én de pijnpunten. Wat onze aanpak anders dan die van anderen maakt, is dat we dit ten eerste organisatiebreed opentrekken om ideeën, suggesties en vragen van alle medewerkers te sprokkelen. Van onderuit via de Open Space-methodologie bijvoorbeeld. Met die informatie gaan we aan de slag met de bedrijfsleiding om tot een lijst van actiepunten en prioriteiten te komen. We trekken daarbij o.a. de natuur in of zetten creatieve werkvormen zoals 3D mapping in om de perspectieven open te breken en te komen tot een meer doorleefde en door de bedrijfsleiding gedragen visie. En die lijn trekken we dus organisatiebreed door. We richten samen met de bedrijfsleiding een transitieteam op waarvan we iedereen opleiden zodat zij op hun beurt die interactieve workshops met de deelnemers kunnen faciliteren. Een 1ste stap op weg naar meer zelfredzaamheid en zelforganisatie. En dat levert, zoals studies uitwijzen, ook nog eens meer productiviteit op. De visie en de heldere doelstellingen komen in een roadmap die in elke workshop aan bod komt. Alle neuzen in dezelfde richting. Daar stopt fase 1.”

“In fase 2 start het daadwerkelijk implementeren van de actiepunten. Het is het transitie-of projectteam dat hiermee aan de slag gaat samen met bedrijfsleiding (al of niet met een stuurgroep ertussen als dat nodig is). Misschien eerst werken aan leiderschap? Of een dialoog- en feedbackcultuur? Of de klantenprocessen herbekijken? Overleg anders beginnen organiseren? Medewerkers heroriënteren en jobcraften? De focus zal steeds liggen op het welzijn van de teams en de medewerkers, het zo duurzaam mogelijk werken en organiseren op het niveau waar dit het beste past. Voor ons betekent dat zoveel mogelijk op teamniveau. Het achterliggende doel is om organisaties zelflerend te maken, waardoor ze zelf kunnen bijsturen. Eens de implementatie op volle gang is, fungeren mijn collega’s en ik vooral als klankbord en zorgen we voor supervisie en coaching om het verandertraject op koers te houden. Reken daarbij op een periode van 1 tot 2 jaar. TIP: tot einde 2020 mogelijk met werkbaarheidscheques. Daardoor is Future Fit worden als organisatie zeker ook voor kmo’s weggelegd.”

Hoe als bedrijf Future Fit worden?

Wil je uitgroeien tot een zelflerende, Future Fit-organisatie? Sabine Lebrocquy en Ingrid Larik adviseren, faciliteren, coachen en geven de nodige kennis en werkvormen door tijdens het FutureFit-traject.