S3: sociocratisch en agile2020-06-14T11:25:55+01:00

S3 is een op principes gebaseerde praktische gids, bestaande uit diverse tools die bijdragen aan de ontwikkeling van wendbare, veerkrachtige en effectieve organisaties. Het is een modulair systeem, wat betekent dat je kan starten met wat je nodig hebt. Het is mogelijk om alle patronen in te zetten en S3 als volledige werkwijze te omarmen, maar dat is niet nodig.  En dat maakt het juist zo geweldig.  Structuren volgen de strategie, en dat klopt in de praktijk.  Structuren geven houvast maar mogen op zich niet verzanden in starheid.

Het mooie is dat het reflecteren over  de structuren, de toegepaste patronen… inherent vervat zit in de patronen van S3.  Wat wat vandaag werkt, werkt na verloop van tijd of in een andere context misschien niet meer (en alles verandert steeds in sneller tempo)

De patronen kunnen worden toegepast binnen teams, organisatiebreed, met hiërarchie, zonder hiërarchie en op elke schaal.

S3 richt zich op 4 dimensies van organiseren:

  • participatie,
  • besluitvorming,
  • uitvoering en
  • wendbaarheid.

Zoals de collega’s van Rebelwise het mooi omschrijven:

Prikkels of signalen oppikken

“Zie een organisatie als een zenuwstelsel. Ieder individu vertegenwoordigd een zenuwuiteinde en is daarmee in staat om prikkels of signalen van de buitenwereld te ontvangen. Wanneer deze prikkels goed door het stelsel worden geleid is het hele systeem in staat om het handelen hierop aan te passen. Maar stel, er zijn bepaalde delen van het stelsel die geen prikkels meer opvangen of de signalen niet doorgeven. Dan kan er cruciale informatie worden gemist…

In veel organisaties is het zo dat individuen immuun geworden zijn voor prikkels, het opgegeven hebben om ze door te geven of nog niet in staat zijn ze te ontvangen. De drang naar efficiëntie heeft het gewonnen van de effectiviteit. Hierdoor wordt cruciale informatie gemist of niet op tijd opgemerkt. In een omgeving die snel verandert, is het van essentieel belang dat organisaties tijdig opmerken wat van hen nodig is. Deze tijd vraagt namelijk om wendbaarheid, om aanpassingsvermogen. En eens in de drie jaar een reorganisatie om bij te sturen bevordert de wendbaarheid niet. Het leidt alleen maar tot wantrouwen richting de top van de organisatie.

Participatie & Besluitvorming

Bij eenvoudige vraagstukken is de oplossing vaak ook direct duidelijk. Alleen, hoeveel eenvoudige vraagstukken hebben we nog tegenwoordig? Met zoveel verschillende partijen waarmee je samenwerkt (intern en extern), wet- en regelgeving, nieuwe techniek. Je hebt veel kennis nodig om de juist beslissingen te nemen. In Sociocratie 3.0 zitten daarom diverse patronen die een effectief proces bieden om participatie van diverse betrokken te waarborgen. Niet door met ze ‘in gesprek te gaan’, maar door snel kun inzicht af te tappen of op de juiste momenten te betrekken.

Wanneer deze diversiteit in het creëren van een voorstel al meegenomen is, is de weg naar een besluit vaak goed voorbereid. De besluitvorming in Sociocratie 3.0 gaat op basis van consent. Iedereen die geraakt wordt door het besluit zou invloed moeten kunnen uitoefenen op het te nemen besluit. Ook de moeilijke besluiten! Door te zoeken naar de nee’s, de fundamentele bezwaren, zorg je ervoor dat je draagvlak meteen vergroot. We hoeven het niet 100% eens te zijn. We moeten er alleen collectief van overtuigd zijn dat we met de gekozen oplossing het doel behalen en er geen schade berokkend wordt. Een optimaal besluit bestaat namelijk niet. We kunnen dus beter beslissen met de wijsheid die nu in de groep zit en dan gaan leren om waar nodig aan te passen.

 

Share this | Choose your Platform

Ga naar de bovenkant