Duurzame transformatie  in de tijd: op KT, MT en LT

Three Horizons is een eenvoudig en intuïtief raamwerk om over de toekomst na te denken. Maar het gaat om veel meer dan alleen ons denken te stretchen top de korte, middellange en lange termijn.  Bill Sharpe introduceert met Three Horizons  een aanzet tot het ontwikkelen van ’toekomstbewustzijn’ – een rijk en veelzijdig bewust-zijn van het toekomstige potentieel van het huidige moment – en onderzoekt hoe dat bewustzijn aan het werk kan worden gezet om de toekomst te creëren waarnaar we streven.  In de praktijk van alle dag.

Het boek schetst eerst het Three Horizon-raamwerk en de praktijken die het ondersteunt, inclusief casestudy’s over de effectieve toepassing ervan in plattelandsgemeenschapsontwikkeling, onderwijs, gezondheidszorg en elders.

In het laatste deel onderzoekt Sharpe zijn intuïtie “dat we een veel dieper vermogen tot gedeeld leven in ons hebben dan we gebruiken, en dat we lijden aan een poging om onze weg naar de toekomst te kennen in plaats van onze weg te leven”. Hier schetst hij op opwindende wijze het potentieel van toekomstig bewustzijn als een gedeelde culturele praktijk om de samenleving naar een derde horizon te leiden.

Zijn werk haakt in op het 3 Horizonsdenken zoals gebruikt bij innovatie (zie McKinsey) maar vertrekt niet vanuit een groeimodel dat puur economisch gesitueerd is.  Bill Sharpe vertrekt net zoals Otto Scharmer (Theory U/Presencing Institute) en Kate Raworth bv. (Doughnut model) van een integrale insteek, net zoals dat ook het geval is met de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.  Het belang van impactdenken is hierbij cruciaal.  Complex jawel.  En toch zijn er al meerdere bedrijven die dit actief toepassen.  Denk aan de circulaire economie.