“Authentiek en vanuit de eigen natuur in het werk staan. Werkcontexten waar mensen het beste van zichzelf kunnen geven en ontwikkelen.”

Het is via het Instituut voor Duurzaam Werken dat wij zelf de natuur en wandelcoaching, op een methodische en wetenschappelijk onderbouwde manier, zijn gaan inzetten.

“Back to Basics” is  dé slagzin van het Institute for Sustainable Working (Instituut voor Duurzaam Werken).  

Wat bedoelt het Instituut voor Duurzaam Werken met deze slagzin? Back to Basics verwijst naar het belang van het teruggaan naar de “essentie”, de “natuur” van werken.  De waarom-vraag.  “Waarom werken wij?” 

 

“We work to become, not to acquire”- Elbert Hubbard

 

Teruggaan naar de essentie vraagt om een herstel van verbinding op drie niveaus:

  • De connectie met je eigen kern en je eigen natuur,

  • De duurzame verbinding met de buitenwereld (o.a. je werkomgeving), en

  • De existentiële connectie.

 

Het herstellen van verbinding op deze drie niveaus vereist persoonlijk herbronnen evenals out of the box organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Het lukt het best in een context weg van de vertrouwde omgeving en in nauw contact met de natuur.”