Theory U als transformatiekader

Theory U is één van de moderne, wetenschappelijke aanpakken waarmee wij bij 2BefutureFit (net als onze partners bij Emagine Center en De Mammoetboom) werken. Het is een verandermodel waarbij je op toegankelijke wijze bij dieper gelegen niveaus van kennis kan komen.  Theory U is een model voor fundamentele verandering die we inzetten bij coaching en organisatieontwikkeling.

Wat is er zo kenmerkend aan deze veranderingsaanpak ?

Tijdens het U-proces gaan mensen op een andere manier naar complexe vraagstukken kijken. Dat resulteert in vernieuwende inzichten en diepgaande veranderingen die blijvend zijn.

Theory U is een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. Het is méér dan een theorie. Een U-aanpak omvat een diepgaande beweging, zoals in de letter U, vandaar de naam.  Je vertrekt niet vanuit gekende praktijken of concepten …integendeel, het is net de bedoeling om vanuit verschillende invalshoeken een een complex vraagstuk  te benaderen. En dat doe je niet alleen maar op meerdere niveaus van betrokkenheid.  Net om naar structurele ‘oplossingen’ te gaan.

Je werkt vanuit een verbinding met jezelf, met anderen en met alle aspecten die met de vraag samenhangen. Het proces bewerkstelligt een verdieping van het bewustzijn van alle betrokkenen en het benutten van wijsheid uit het onbewuste. Het U-proces brengt deelnemers daarmee in contact. Het gaat verder dan het handelen alleen. Het komt voort uit intuïtief weten, co-creatie en collectieve wijsheid. Juist dát deel is essentieel voor fundamentele verandering en duurzame oplossingen.

De methodiek geeft handvatten voor

  • het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap,
  • het bouwen van lerende teams en
  • het samen zoeken naar doorbraken in complexe vraagstukken.

Het U-proces bestaat uit zeven fasen die de diepte in gaan. Vanuit downloading ga je via seeing, sensing, presencing, crystallizing en prototyping naar daadwerkelijk uitvoeren of implementeren. Tijdens een circulair proces wordt er gezocht naar oplossingen. Door het aanboren van verschillende kennisbronnen, ontstaat er meer kennis en een groter inzicht waardoor vernieuwende oplossingen zichtbaar worden.