Leider in verandering | 2-daagse & mini-traject

Verduurzamen van jezelf en je organisatie Een tijdperk van paradoxen en uitdagingen Als we zeggen dat we leven in complexe tijden trappen we daarmee een open deur in. En toch.  Verschillende fenomenen doen zich tegelijkertijd voor : er is de versnelde digitale transformatie, het hybride werken,  de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de impact van de  klimaatverandering op het dagelijkse (bedrijfs-)leven, het versnipperde politieke landschap …en daar bovenop kregen we een wereldwijde pandemie die ons allen in een andere werkelijkheid duwde en ons dwingt om na te denken over onze toekomst, onze rol.   Het is een uitnodiging om onszelf en onze organisatie te herdenken.   Proeven van wat kan... Een 2-daagse als start van een mini-traject [...]