Wat we doen

2BeFutureFit, een netwerkorganisatie

Onze trajecten zijn ontwikkelingsgericht en modulair zodat we voor iedereen een programma of traject op maat kunnen ontwerpen.   De focus ligt op beleving en op het opzetten van proefprojecten en experimenten.

Inspireert

We nemen je mee in de ervaring van wat  participatieve methodieken en creatieve werkvormen kunnen betekenen voor jou:

  • we inspireren – live en online – met  webinars, FutureFit labs, blogs over actuele thema en praktijkcases
  • we verruimen je bewustzijn over jezelf en de toekomst –  met behulp van o.a. de natuur, 3D modelling en 4D opstellingen, het Chances To Changebordspel
  • we dromen en verbeelden samen een nieuwe  horizon – met o.a. van het Collaborative Visual Lab, creashops, het gebruik van allerlei canvassen 

Verbindt

Wij gaan het gesprek aan  – van mens tot mens, van 1 op 1 tot groepen van meerdere belanghebbenden –  door  te luisteren, vragen te stellen. We doen dit  met respect voor ieders belangen en behoeften zodat we vertrekken vanuit een gezamenlijke intentie. Van daaruit  co-creëren we verbindende en visuele verhalen zodat engagement en draagvlak ontstaat.

Ontwerpt

Verhalen zijn één ding.  Wij vertalen die samen met jou in drivers en concrete doelstellingen die bepalend zijn voor hoe jij handen en voeten geeft aan een project of onderneming en hoe je je daarbij het beste organiseert.  Vanuit ecosyteemdenken komen we zo tot een duurzame roadmap en eerste concrete stappen. We zetten samen met jou sterk in op

  • co-creatie en
  • participatie met partners en belanghebbenden

Implementeert

Wij blijven niet aan de kant staan en steken mee de handen uit de mouwen.  Een transformatietraject loop je niet alleen.  Wij geloven in een integrale benadering: wij ondersteunen zowel het individu,  het team(groep), de organisatie als het eco-systeem. Via coaching, opleiding en begeleiding op maat.  Ook hier zetten we de brede waaier van competenties, ervaringen en tools in die ons netwerk rijk is.  We werken in deze fase in parallel op:

  • verandercommunicatie – hoe houden we het verhaal levend en de neuzen in dezelfde richting
  • changemanagement  – wat is er nodig om iedereen mee op de veranderstroom te laten surfen én
  • projectmanagement – welke projecten eerst opzetten, waar hebben ze op elkaar invloed…

Om dit in goede banen te leiden, zetten we een klankbordgroep, een lerende netwerk of een  heus “transitieteam” op dat samen met ons het verander- of transformatieproces mee opstart, bewaakt en op termijn zelfstandig overneemt. Zo verankeren we “FutureFit Leiderschap” in jouw leven, in jouw organisatie.

We streven naar zo veel mogelijk zelfredzaamheid (individueel) en zelforganisatie (teams aan zet). Leiderschap, de verbindende factor.